Minden, amit a bejelentési eljárásról tudni kell: miért fontos, mit tartalmaz és hogyan működik a bejelentési rendszer.

Visszaélés bejelentés

Minden, amit a bejelentési eljárásról tudni kell: miért fontos, mit tartalmaz és hogyan működik a bejelentési rendszer.

 

Visszaélés bejelentés

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve, valamint a Magyarországon hatályba lépett a visszaélések bejelentésével összefüggő 2023. évi XXV. törvény értelmében a Qualysoft Visszaélés bejelentési belső eljárásrendet  hozott létre azzal a céllal, hogy a mindennapi működése a törvényben foglalt rendelkezéseknek megfeleljen, és keretet teremtsen a belső visszaélések bejelentésére, illetve azok kivizsgálási folyamatára, erősítve ezzel a tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúrát.

A Társaság számára eddig is kiemelkedő fontosságú volt az, hogy foglalkoztatóként vagy üzleti partnerként a kollégáitól, partnereitől, vagy ügyfeleitől első kézből értesüljön arról, hogy a Társaságnál milyen esetleges visszaélések, érdek- és jogsérelmek fordulnak elő. 

A visszaélés- bejelentési rendszer létrehozásával és a bejelentővédelmi intézkedésekkel gyors és hatékony védelmet kaphatnak a bejelentésre jogosult személyek, panaszaik megfelelően kivizsgálásra kerülhetnek, így azok hatékony kezelése hozzájárulhat a kiegyensúlyozott, partnerségre épülő vállalati kultúra megőrzésében.

A Visszaélés-bejelentési belső eljárásrend vonatkozik a feltételezett vagy tényleges bűncselekménnyel, etikátlan magatartással vagy más visszaélésekkel kapcsolatos aggályokra, beleértve az (EU) jog Qualysoft általi, vagy azon belüli (gyanított) megsértését, beleértve, de nem kizárólagosan:

A visszaélés bejelentésére jogosult valamennyi személy a visszaélést bejelentheti a megfelelő „Visszaélés bejelentési űrlap” beküldésével. (megtalálható: a belső eljárásrendben és annak 1. számú mellékletében)

A legnagyobb gondot fordítjuk a visszaélést bejelentő személyek személyazonosságának és az ilyen bejelentések titkosságának védelmére, a visszaélésre vonatkozó adatkezelési szabályok, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevételével.